Kapcsolat

Impresszum

Tulajdonos

Laza Team

Chat felelős

Légrádi László

Web- és rádiószerver

WRX Online

Webtárhely, weboldal

VirtualisanPontNet

Engedélyek

MAHASZ - EJI

Hivatalosan nincs szerződés számuk

NMHH

Hivatalosan nincs szerződés számuk

Artiszjus

W/001225/2017

A fent említett szervezetekkel hatályos és érvényes szerződése van A Laza Rádiónak. Amennyiben kérdésed merülne fel a jogtisztaság irányában, érdeklődj ezeknél a szervezeteknél.

Adatvédelem

1. BEVEZETŐ

A Laza Rádió üzemeltetője tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a Laza Rádió semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. A Laza Rádió adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;
 • adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

2. FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSEK

A Laza Rádió adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

 • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. A WEBSITE-ON GYŰJTÖTT ADATOK

 • Általános adatgyűjtés: a Laza Rádió automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
 • Chat: az oldal szolgáltatása a regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, felhasználói név.
 • Webáruház: az oldal szolgáltatása az adatok kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, telefonszám.
 • Cookie: az oldal a nyelv és a rádió műsor frissítésére cookie-t használ. Ennek érvényessége csak a böngésző bezárásáig tart, utána törlődik az Ön gépéről.

4. AZ ADATOK KEZELÉSE, FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

A Laza Rádió kizárólag a website üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

 • Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a Laza Rádió által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
 • A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomonkövethetőségét szolgálják. A vásárló adatait a Laza Rádió átadja a rendelést teljesítő partnernek, akik ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

5. AZ ADATOK MINŐSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

A Laza Rádió az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

 • Az chat oldalon regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik.
 • A Laza Rádió minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsák az adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a Laza Rádió regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A Laza Rádió a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:

 • A Laza Rádió regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása.
 • Ugyanezen, funkción keresztül a regisztráció bármikor megszüntethető: személyes adatok megváltoztatása.

7. TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS

A Laza Rádió online és offline módon rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban is. Az offline kapcsolatfelvételt az oldal alsó részében található ürlap kitöltésével és elküldésével teheti meg. Az online kapcsolatfelvételt a chaten, skype-on, facebookon teheti meg.

Kérjük az alábbiak figyelembe vételét

A rendszer egy központi e-mail címre küldi el levelet, ezért kérünk, hogy a gyors válaszadás lehetőségének esélyét növeld azzal, hogy megfelelően töltöd ki az adatokat.

Teljes neved:

E-mail címed:

Üzenet tárgya:

Üzenet szövege:

Ellenőrző kód:

Laza Chat
Beszélgess a műsorvezetőkkel és a hallgatókkal.

Semmi mást nem kell tenned, egy gyors regisztráció és máris ott lehetsz a többiekkel.

A regisztrációnál megadott adataidat semmi másra nem használjuk fel, csak a belépéshez szükséges azonosításra.

Jó beszélgetést kíván a Laza Rádió csapata!
Belépés
Copyright Laza Radio Online © 2005 - 2024 All rights reserved Artisjus: W/001225/2017 NMHH: BJ/3945-5/2017